Ανακύκλωση - Τι ρίχνουμε στον μπλε κάδο

Οι μπλε κάδοι, οι κάδοι για την ανακύκλωση δηλαδή, προορίζονται μόνο για την ανακύκλωση συσκευασιών!

Σε καμία περίπτωση δεν ρίχνουμε εκεί σκουπίδια πάσης φύσεως, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, σπασμένα τζάμια, καδρόνια, ρούχα, CD, DVD, παιχνίδια κλπ. Και φυσικά δεν τους γεμίζουμε με μπάζα ή κλαδιά!

Ο Δήμος μας καταβάλει τα μέγιστα για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως, χρειάζονται δύο για να χορέψουν μπάλο! Μόνο μαζί μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά τον κόσμο που ζούμε. Μόνο αν έχουμε και τη δική σας συμμετοχή σε αυτή μας την προσπάθεια θα δούμε την αλλαγή. Ζητάμε μόνο την ευαισθητοποίηση σας και τη σωστή χρήση των κάδων. Ο Δήμος Κέας θα συνεχίσει με εργολαβίες και ιδία μέσα να φροντίζει για ένα καθαρό νησί με απαράμιλλο φυσικό κάλλος.

Να μία χρήσιμη λίστα για το τι ρίχνουμε στον μπλε κάδο και τι όχι: