Θετικές εξελίξεις στο θέμα των Δασικών Χαρτών

Με παρέμβαση του συνόλου των Δημάρχων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών όπου παρατηρήθηκαν απαράδεκτα λάθη εις βάρος των ιδιοκτητών γης, συγκροτήθηκε κοινή συνεδρίαση τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα για το θέμα αυτό. Ο Δήμος Κέας είχε εγγράφως ζητήσει τη συνεδρίαση αυτή. Σημειώνεται ότι δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες για τη Κέα. Ακολουθεί Δελτίο Τύπου και το κοινό ψήφισμα από το αποτέλεσμα της Συνεδρίασης αυτής.

Δελτίο Τύπου

Τίτλος: Το υπουργείο περιβάλλοντος αποδέχτηκε τις προτάσεις των φορέων του Νοτίου Αιγαίου, για τους δασικούς χάρτες

Θετικά κρίνονται τα αποτελέσματα από την κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔ και της ΠΝΑΙ στην Αθήνα, για τους δασικούς χάρτες.

Η συνεδρίαση αυτή έγινε με τη συμμετοχή και του Δημάρχου Κέας κυρίου Γιάννη Ευαγγέλου, και κατόπιν αιτήματος που έγινε από το Δήμο Κέας προς την Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου).

Την επιτροπή τεχνικών – νομικών που θα συγκροτήσει το υπουργείο περιβάλλοντος και ανάπτυξης, για την επεξεργασία των τροποποιήσεων του προεδρικού διατάγματος για τους δασικούς χάρτες δεσμεύτηκε να συγκροτήσει ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος περιμένουν οι νησιωτικοί δήμοι του Νοτίου Αιγαίου. Ο υπουργός, αποδέχτηκε τις θέσεις και τις προτάσεις των φορέων των νησιών μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα, έπειτα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Με βασικό θέμα την τροποποίηση των διατάξεων του Προεδρικού διατάγματος για τους δασικούς χάρτες, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αθηνών, η κοινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της Περιφέρειας, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φάμελλου, στην οποία προήδρευσαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και πρόεδρος της ΠΕΔΝΑ και Δήμαρχος Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου, παρουσία όλων σχεδόν των δημάρχων των νησιών, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, του Αντιπροέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Ερμούπολης Σύρου Γιώργο Μαραγκού ,και αρκετών άλλων φορέων των νησιών, για συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν ανακύψει από την κατάρτιση των δασικών χαρτών, καθώς δεν λήφθηκαν υπ’ όψη οι ιδιαιτερότητες του νησιώτικου χώρου, η μορφολογία του εδάφους, ο μικρός αγροτικός κλήρος και η αναπτυξιακή προοπτική των νησιών. Αποτέλεσμα είναι να προκύψουν προβλήματα με σημαντικότερο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διασφάλιση της ιδιοκτησίας ακινήτων, με το χαρακτηρισμό χορτολιβαδικών εκτάσεων ή ακαλλιέργητων εκτάσεων, ως δασικών.

Η εφαρμογή της κύρωσης των δασικών χαρτών – αν δεν τροποποιηθεί το προεδρικό διάταγμα – θα δημιουργήσει προβλήματα στις ατομικές ιδιοκτησίες, την αγροτική ανάπτυξη αλλά και τις επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, καθώς η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου αποτελούσε και αποτελεί την βασική κινητήρια δύναμη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.

Εντούτοις, κατόπιν των παρεμβάσεων των Δημάρχων των νησιών προς την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίσθηκε αυτή η συνεδρίαση που χρονικά διήρκεσε τέσσερις ώρες, προτάσσοντας τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, βρέθηκε η χρυσή τομή, κατόπιν και των δεσμεύσεων του υφυπουργού.

Συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος, πρότεινε τη σύσταση επιτροπής από φορείς του υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που θα προχωρήσει στις αλλαγές των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής Ελλάδας που πλέον δε θα εξισώνεται οριζόντια με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η πρόταση όλων ήταν να αποσαφηνισθούν επί μέρους θέματα τα οποία θα προστατεύσουν ουσιαστικά τις κτηματικές περιουσίες στα νησιά και να αποτρέψει τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν δασικά.

Η επιτροπή σε διάστημα δύο μηνών θα ολοκληρώσει τις αλλαγές και θα διορθώσει τις αδικίες για τις νησιωτικές περιοχές και αμέσως μετά με νομοθετική ρύθμιση θα εξειδικεύσει τα ζητήματα των νησιωτικών περιοχών.

Επισυνάπτεται το κοινό ψήφισμα της συνεδρίασης της ΠΕΔΝΑ και του ΠΣΝΑΙ:

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ακολουθούν δύο μικρά αποσπάσματα από τη Συνεδρίαση.