Το θεατρικό παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά στην Κέα με σκοπό να αξιολογηθεί η επίδραση του στην προαγωγή ψυχικής υγείας των εφήβων. Επίσης, αποτελεί μια προπαρασκευαστική δράση που θα ετοιμάσει το έδαφος για μελλοντικές παρεμβάσεις, διαφορετικού χαρακτήρα, πάλι στον ίδιο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η πληθυσμιακή ομάδα των εφήβων είναι πολύ δύσκολη στη στρατολόγηση καθώς τα εμπόδια που παρεμβάλλονται είναι αρκετά. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι οι έφηβοι παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Ζητούμενο λοιπόν του θεατρικού παιχνιδιού είναι η προσέλκυση των εφήβων  με έναν τρόπο έμμεσο και μη παρεμβατικό, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων (κοινωνικών, διαπροσωπικών και ψυχολογικών) και της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων, την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και την αύξηση της αυτοεκτίμησης τους, μέσα από  την υπόδυση ρόλων. Παράλληλα, θα διευρυνθούν οι γνώσεις των συμμετεχόντων γύρω από την ψυχική υγεία καθώς θα επιλέγουν θέματα που θα πληροφορούν έγκυρα τους νέους.

Συνεπώς, είναι μια παρέμβαση προαγωγής ψυχικής υγείας με στοιχεία καινοτομίας για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένα μόνο νησιά. Από την έκβαση της παρέμβασης θα εξαρτηθούν και οι επόμενες δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κέα θα πραγματοποιηθεί για τρία διαδοχικά Σάββατα, θεατρικό παιχνίδι διαρκείας τριών ωρών   (δηλ. Κάθε συνέδρια θα διαρκεί τρεις ώρες).  Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα μπορεί ξεπερνά τα 25 άτομα. Το θεατρικό παιχνίδι θα διεξαχθεί από ηθοποιό-εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, ειδικά εκπαιδευμένη στη Γαλλία για να συντονίζει ομάδες εφήβων.

Το παιχνίδι ξεκινά  το Σάββατο 09/02/2013 και ώρα  11:00π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Κορησσίας “Στ. Ρέστης”

Δηλώσεις συμμετοχής στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων ή στο Δήμο Κέας (κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη: 22883 60011).