Πρόκειται να υλοποιηθούν στο νησί μας κάποια προγράμματα που αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  • Οικονομία και επιχειρηματικότητα
  • Πρωτογενής Τομέας 
  • Παραδοσιακά επαγγέλματα 
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων 
  • Περιβάλλον 

Όποιος ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του έργου www.katartisi-pnai.gr και να υποβάλει αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ρένα Βελισσαροπούλου (τηλ.: 22883 60011) ή στο ΚΕΠ του Δήμου Κέας (22880 21150).