Οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (ΕΣΕ) Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης Δήμου Κέας καλούν κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει αντίστοιχη προσφορά για την ταμειακή διαχείριση κάθε ΕΣΕ για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2013.

Για να δείτε την πρόσκληση της ΕΣΕ Α’ θμιας Εκπ/σης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση της ΕΣΕ Β’ θμιας Εκπ/σης, πατήστε εδώ.