Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Κέας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κέας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κέας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κέας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κέας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

2

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

3

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

4

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

5

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

6

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

7

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων από 4 έως 13 Δεκεμβρίου:
– Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Δημαρχείο, Ιουλίδα, Τηλ: 2288360020
– Κέντρο Κοινότητας, Κορησσία, Τηλ:2288021589, 2288022533
– Κ.Ε.Π., Ιουλίδα, Τηλ: 2288021150
Η αίτηση μπορεί να σταλεί και στο email: info@kea.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΔΩ.