περί απαγόρευσης εκτροφής ζώων με δεμένα πόδια

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας ομόφωνα και εκφράζοντας την άποψη των αγροτικών συνεταιρισμών και των κτηνοτρόφων του νησιού, έχει εκδώσει ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4025/2014 περί απαγόρευσης εκτροφής ζώων με δεμένα πόδια (διπούτσες), στην 9η συνεδρίαση του, στις 27 Απριλίου 2018.

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας, εκφράζοντας την άποψη των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και των κτηνοτρόφων του νησιού ενίσταται της οριζόντιας εφαρμογής μέτρων διατάξεις του Νόμου 4235/2016 σε αντίθεση μάλιστα με τη Συνταγματική κατοχύρωση (άρθρο 101) και αντίστοιχη Ευρωπαϊκή με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 173) αφού στην πράξη δεν έχει περιεχόμενο.

Η οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερομένου νομοθετήματος είναι για τα νησιά μας, λίαν επιεικώς, εκτός πραγματικότητας και εκφράζει με περιφρόνηση την έννοια της νησιωτικότητας. Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος που από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία ορίζεται από τοίχους ξερολιθιάς, η διαμόρφωση του αναγλύφου σε αναβαθμίδες, που δίνουν και τη δυνατότητα καλλιέργειας του εδάφους, καθώς και ο μικρός αριθμός των εκτρεφομένων παραγωγικών ζώων, καθιστά ανεφάρμοστες τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα παραγωγικά ζώα στην Κέα, μικρού αριθμού ανά παραγωγό, παραμένουν εντός των μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξερολιθιές και εμποδίζονται να μετακινούνται σε άλλα γειτονικά κτήματα με πέδικλα δηλαδή με το δέσιμο των ποδιών τους της ίδιας πλευράς με σχοινί. Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, δοκιμασμένη εκατοντάδες χρόνια.

Σε καμιά περίπτωση το πεδίκλωμα αυτό (στην τοπική διάλεκτο: «διπούτσα») δεν μπορεί να θεωρηθεί κακή ή βάναυση μεταχείριση. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση κάλυψης περιπτώσεων που το πέδικλο εφαρμόζεται λανθασμένα και καταλήγει όντως σε κακομεταχείριση του ζώου.

Η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα οδηγήσει στη σταδιακή υποχώρηση και εν τέλει τον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής (πρωτογενή τομέα) που αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες της ανάπτυξης (μαζί με τον τουριστικό κλάδο) των νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα νησιά μας στην οικονομική και ακόμα μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση.

Ζητούμε λοιπόν την ορθή ερμηνεία και προσαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, γεγονός που είναι γενική απαίτηση των κατοίκων και κυρίως των γεωργοκτηνοτρόφων της Κέας, όπως εκφράζεται με την 26/21.07.2016 επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κέας.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σύμφωνα με την μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η κτηνοτροφία στην Κέα εκπροσωπεί το 22% της συνολικής παραγωγής του νησιού (το μεγαλύτερο ποσοστό στο Νότιο Αιγαίου), η οποία μάλιστα παραγωγή τείνει να αυξηθεί μετά την λειτουργία του Ευρωπαϊκών προδιαγραφών Νέου Σφαγείου Κέας. Αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος ότι η κτηνοτροφία η οποία θα καταστραφεί με το μέτρο αυτό με αντίστοιχη επίπτωση στην ανεργία του νησιού.

Σεβόμενοι πάντα τη νομοθεσία, ζητάμε τη νομοθετική αλλαγή – ρύθμιση η οποία θα εξαιρεί το νησί μας από τη γενίκευση της νομοθεσίας για τα πεδικλωμένα ζώα, καθώς θα λάβει υπόψη της, τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού τοπίου αλλά και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Τέλος, υπενθυμίζουμε στο νομοθέτη ότι δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί η ηπειρωτική – πεδινή Ελλάδα μ’ ένα νησί με τη γεωμορφολογία και το μέγεθος της Κέας.

 

Ακολουθεί σχετική επιστολή της “Ένωσης Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού”

περί απαγόρευσης εκτροφής ζώων με δεμένα πόδια