Η Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει 

προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης που αφορούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων 

της Β΄ θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ