Η Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για προμήθεια μελανιών των μηχανημάτων, για το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Κέας και Ε.Π.Α.Λ Κέας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.