Ο Δήμος Κέας προσκαλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη – τεχνική περιγραφή. Καλείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να αποστείλει σχετική οικονομική προσφορά στο promithies@kea.gr ή στο φαξ: 22880 22811 εντός τριών (3) ημερών από την παρούσα.

Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε στο 22883 60022 (κα Χριστίνα Τσούλου).

Δείτε εδώ τη σχετική μελέτη: ΜΕΛΕΤΗ