Την Τετάρτη 21 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. έδωσε την έγκριση του για τη χρηματοδότηση του έργου “Λειτουργική & ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μεριάς Κέας”.  Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου με χρηματοδότηση 33.132,00 €, ποσό που καλύπτει το 60% του προϋπολογισμού.

Τα κτίρια του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Κάτω Μεριάς είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, έχουν υποστεί φυσικές φθορές και λόγω της παλαιότητάς τους δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις ενός χώρου εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης τους θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Θερμοϋγρομόνωση δώματος και αποκατάστασή του από φθορές
  • Αντικατάσταση φωτισμού με ενεργειακά αποδοτικότερο.