Λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και προετοιμασμένοι.

Συμβουλές αποφυγής πυρκαγιάς