Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για προμήθεια γραφικής ύλης των σχολικών μονάδων της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.