Μαθήματα Παραδοσιακών χορών και τσαμπούνας

Και τη φετινή χρονιά, ο Δήμος Κέας και η ΚΕΔΚ διοργανώνουν μαθήματα παραδοσιακών χορών και τσαμπούνας με τον χοροδιδάσκαλο και μουσικό, Γιάννη Σέρβο. Τα μαθήματα  αυτά διοργανώνονται ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τη μουσική και χορευτική παράδοση της Κέας και με το πέρασμα των χρόνων να τη διατηρήσουν ζωντανή.

Τα μαθήματα φέτος ξεκινούν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου. Οι ώρες των μαθημάτων θα οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Προσωρινό Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

16.00 – 17.00 ΠAPAΔOΣIAKA OPΓANA KEAΣ (TΣAMΠOYNA, TOYMΠI, TPAΓOYΔI)

17.00 -18.00 TMHMA A ΠAIΔIKO 5-8ETΩN

18.00 – 19.00 TMHMA B ΠAIΔIKO 9-11ETΩN

19.00 – 20.00 TMHMA Γ AΠO 12 ETΩN ENHΛIKΩN

20.00 – 21.00 TMHMA E1

21.00 – 22:30 TMHMA E2