Το διάστημα αυτό έγιναν από τον Δήμο Κέας εργασίες σε ορισμένα σημεία στα οποία υπήρχαν κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Πρόκειται για χώρους στο Βελάδο, τα Ελληνικά και τον Άγιο Συμεών.

Κατασκευάστηκαν χώροι μέσα στους οποίους θα τοποθετούνται πλέον οι κάδοι. Επιπλέον, έγιναν επισκευές και εργασίες ευπρεπισμού και καθαριότητας. Στον Άγιο Συμεών επισκευάζεται και μία στάση που θα χρησιμοποιείται από τους μαθητές για την αναμονή του σχολικού λεωφορείου.