ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ξεκινά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ