Νέα Δημοτική Οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου

Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι το κτηματολόγιο δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί για την Κέα, χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα καμία ενημέρωση για το πότε επίκειται η έναρξη της λειτουργίας του. Ως εκ τούτου οι προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων δεν αφορούν στο νησί μας. περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περισσότερα