Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Κέας”

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ.