Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Νέο Δημαρχείο”

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ