Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος (Για τις θέσεις Οτζιάς 3 & Ποίσσες 4)

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης, πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ