Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΣΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ περισσότερα

Προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Έκδοση προκήρυξης 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Α)  Σαράντα επτά (47) νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης) περισσότερα