Υποτροφία Μεταπτυχιακού

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών μια υποτροφία για τους δικαιούχους των νησιών αυτών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”.

Ο Δήμος Κέας σας καλεί, εφόσον είστε απόφοιτος ΑΕΙ η ΤΕΙ και κάτοικος του νησιού, να στείλετε την αίτηση σας στο email info@kea.gr μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να συνοδεύεται από μία φωτοτυπία του τίτλου ΑΕΙ η ΤΕΙ που διαθέτετε.

Η διάρκεια του μεταπτυχιακού είναι ένα σχολικό έτος και ένα εξάμηνο πρακτικής. Η φυσική παρουσία του συμμετέχοντος κατά το πρώτο έτος είναι υποχρεωτική.

Η επιλογή για τη χορήγηση της υποτροφίας θα γίνει από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εδώ.