Ο Δήμος Κέας προμηθεύτηκε 4 νέα WC κατάλληλα για ΑμεΑ, τα οποία τοποθετήθηκαν στους αύλειους χώρους των σχολείων Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Κάτω Μεριάς, Δημοτικό Κορησσίας, Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου και εσωτερικά στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου.

Τα WC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και ανάγκες των ΑμεΑ, ώστε να είναι εργονομικά και να παρέχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση. Στόχος μας είναι η βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η προμήθεια έγινε μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».