Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπ/σης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για εργασίες συντήρησης των  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ