Στο Δήμο Κέας το πλήθος των μελών του δημοτικού Συμβουλίου είναι δέκα επτά (17) αφού σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» N. 3852/2010 – ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2011), το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.


Στον αριθμό των συμβούλων δεν περιλαμβάνεται η δήμαρχος. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας:

Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δημήτριος Ν. Μουζάκης, Αντιδήμαρχος
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας, Αντιδήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας, Αντιδήμαρχος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Μ. Πατηνιώτη, Γραμματέας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Αντώνιος Ν. Λουρής
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας, Επικεφαλής Μειοψηφίας Δ.Σ.
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Στυλιανός Γ. Γρέκας
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
Εμμανουήλ Αργ. Λέανδρος