Στο Δήμο Κέας το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, όπως ισχύει για τους Δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.


Στον αριθμό των συμβούλων δεν περιλαμβάνεται η δήμαρχος. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας:

Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κωνσταντίνος Δεμένεγας, Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης, Αντιδήμαρχος
Αντώνιος Λουρής, Αντιδήμαρχος
Παναγιώτα Γκουτζαμάνη, Αντιδήμαρχος
Στυλιανός Γκρέκας
Συμεών Μορφωνιός
Βασίλειος Βαλεράς
Άννα Πορίχη
Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας
Ιωάννης Ευαγγέλου, Επικεφαλής Μειοψηφίας Δ.Σ.
Δημήτριος Καβαλιέρος
Αντώνιος Πατηνιώτης
Σταύρος Κορασίδης
Νικόλαος Σέρβος
Δημήτριος Βρεττός