Στο Δήμο Κέας το πλήθος των μελών του δημοτικού Συμβουλίου είναι δέκα επτά (17) αφού σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» N. 3852/2010 – ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2011), το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.


Στον αριθμό των συμβούλων δεν περιλαμβάνεται ο δήμαρχος. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥΔήμαρχος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιδήμαρχος
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣτου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑντιδήμαρχος
ΘΩΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΖΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Γραμματέας
ΠΑΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Επικεφαλής Μειοψηφίας Δ.Σ.
ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΩΖΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ