ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΙΛΗΣ

Στον κύριο Θεόδωρο Καμίλη, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 6-11-2021:

1. η ευθύνη του ελέγχου της κίνησης και της συντήρησης όλων των τροχοφόρων του Δήμου.
2. η ευθύνη θεμάτων σχετικά με την Οδοποιία.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕΜΕΝΕΓΑ

Στην κυρία Στυλιανή Δεμένεγα, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 6-11-2021:

1. η ευθύνη για θέματα Πολιτισμού, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.
Όταν η κ. Δεμένεγα απουσιάζει ή κωλύεται, την ανωτέρω αρμοδιότητα ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Στον κύριο Γεώργιο Βουτσινά, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 6-11-2021:

1. η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ

Στην κυρία Μαρία Πατηνιώτη, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 6-11-2021:

1. η ευθύνη για θέματα Παιδείας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΡΗΣ

Στον κύριο Αντώνιο Λουρή, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 6-11-2021:

1. η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας

 

Με την υπ’αριθμ. 594/01.09.2020 απόφαση Δημάρχου την αρμοδιότητα και ευθύνη για θέματα Υγείας και Πρόνοιας έχει η Δήμαρχος, κυρία Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Τις αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Συμβούλων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη.