Με την υπ’αριθμ. 1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζονται ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι από 02/01/2024 έως 31/12/2024 με τις αρμοδιότητές ως εξής:

1. Στυλιανός Γκρέκας
Tην ευθύνη και την εποπτεία των εργολαβιών που αφορούν τις περιοχές ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου
2. Συμεών Μορφωνιός
Σύσταση και λειτουργία συμβουλίου Νέων
Επίβλεψη ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση αδέσποτων ζώων
Κοινωνική Μέριμνα.
3. Βασίλειος Βαλεράς
Υπεύθυνος Αθλητισμού
Εποπτεία καλής λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου
Αναπλήρωση του  Αντιδημάρχου κου Πορίχη σε  θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης
4. Άννα Πορίχη
Υπεύθυνη Πολιτισμού
Δημοσίων Σχέσεων και ψηφιακής προβολής του Δήμου
Υπεύθυνη Τουρισμού και Ηλεκτρονικού marketing
5. Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας
Θέματα αγροτικής ανάπτυξης
Εποπτεία λειτουργίας Δημοτικού σφαγείου