Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας είναι η εξής:

 Ψημίτης Ν Μανούσος, Πρόεδρος

Πολίτης Ι.Χριστόφορος

Μωραΐτη Ελένη

Δεμένεγας Κων. Δημήτριος

Παπανικολάου Ελ. Άννα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2288021150