Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας είναι η εξής:

Νικολέττα Άννα Δεμένεγα, Πρόεδρος

Άννα Αθανασοπούλου Λουρή

Κατερίνα Διονά