παιδική χαρά

Αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις για την εργολαβία της κατασκευής ακόμη δύο παιδικών χαρών, μία στον Οτζιά και μία στις Ποίσσες. Πιο συγκεκριμένα οι προσκλήσεις αφορούν τις προκηρύξεις:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”
Αναρτήθηκε    28/02/2019 13:37:13    ΑΔΑΜ:19PROC004540251
Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών    08/04/2019
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ    28.362,00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”
Αναρτήθηκε    28/02/2019 13:17:46    ΑΔΑΜ:19PROC004540003
Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών    01/04/2019
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ    30.717,50