Με έγγραφο της η Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Απογραφέων για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27 Αυγούστου έως 27 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα 15:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum-1

Γενικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΠΚ_260821_teliko

και αναλυτικές πληροφορίες ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, όπου είναι αναρτημένα η αναλυτική Ανακοίνωση–Πρόσκληση, ο καθορισμός αμοιβής, οδηγίες για την αίτηση κλπ: https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum-1.