Παρελήφθη η νέα μελέτη οδού "Κάτω Μεριά - Καρθαία"

Παρελήφθη η νέα μελέτη για τη σύνδεση του επαρχιακού οδικού δικτύου με την Καρθαία.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και αφορά τη βελτίωση βατότητα του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Άγιος Νικόλαος Κάτω Μεριάς – Ατζερίτης – Καλαμίτσι και στη συνέχεια μία νέα όδευση μέχρι την είσοδο του Κάστρου στην Καρθαία. Το τμήμα της νέας όδευσης αποφεύγει τα καλλιεργήσιμα περιβόλια, είναι πιο σύντομο και λιγότερο δαπανηρό. Θα είναι χωματόδρομος μονής και ήπιας κυκλοφορίας με διαπλατύνσεις καθ’ οδόν για τη διευκόλυνση αναστροφής. Η νέα χάραξη έχει ήδη εγκριθεί από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) και έχει προσαρμοσθεί στους όρους της έγκρισης.

Στη συνέχεια θα θεωρηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα προχωρήσει για εύρεση χρηματοδότησης, δημοπράτηση και υλοποίηση.

Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρτίνο, γιατί με την δωρεά του απλουστεύτηκε η διαδικασία μελετών και εξοικονομήθηκαν πόροι του Δήμου.