Παράταση Προθεσμίας Υποβολής για την πρόληψη Ναυαγοσωστών έως 06/08/2021 σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου:

6ΚΩΧΩΕΔ-ΠΚΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Δείτε την αρχική ανακοίνωση και τα δικαιολογητικά εδώ:

Ανακοίνωση για την πρόληψη ναυαγοσωστών