Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Πάρτε την πρωτοβουλία!

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: το εργαλείο σας για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να εκφράζουν δυναμικότερα την άποψή τους για τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν τη ζωή τους. Σας δίνει την ευκαιρία να ενώσετε τη φωνή σας με τις φωνές άλλων πολιτών από άλλες χώρες της ΕΕ και να αγωνιστείτε για ένα ζήτημα που σας απασχολεί ιδιαίτερα, να προωθήσετε τη συζήτηση γύρω από αυτό και να δρομολογήσετε μεταρρυθμίσεις προτείνοντας συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές.

Έχετε μια ιδέα για το πώς μπορείτε να προωθήσετε λύσεις για ένα ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη, αλλά πιστεύετε ότι η φωνή σας δεν αρκεί για να γίνει κάτι; Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σας δίνει την εξουσία να δραστηριοποιηθείτε για ζητήματα που σας απασχολούν. Η συνεργασία σας με άλλους πολίτες από όλη την Ευρώπη για την επιδίωξη κοινών στόχων, κάνει τη φωνή σας ισχυρότερη και σάς δίνει την εξουσία να προβάλετε στους ιθύνοντες τις ανησυχίες σας, να προωθήσετε αλλαγές και να επηρεάσετε τις πολιτικές της ΕΕ.

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, χρειάζονται 7 πολίτες της ΕΕ, που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί. Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε είτε να συμμετάσχετε σε μια ομάδα για να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, είτε να υποστηρίξετε μια από τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αφορά οποιονδήποτε από τους τομείς για τους οποίους η Επιτροπή είναι αρμόδια να προτείνει νομοθεσία, όπως η προστασία των καταναλωτών, η ενέργεια, η γεωργία ή οι μεταφορές.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και κατάλογο με τις πρωτοβουλίες που είναι ήδη ανοικτές για υποστήριξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα ec.europa.eu/citizens-initiative.
#EUTakeTheInitiative