Ανακοίνωση για την πρόληψη ναυαγοσωστών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Κέας χρονικής διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων και έως 30/09/2021. Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: ΨΜ19ΩΕΔ-32Χ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΣΤΟ … Continue reading Ανακοίνωση για την πρόληψη ναυαγοσωστών