ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με προθεσμία αποξήλωσης αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών, από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας.