Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Νέου ΧΥΤΑ Κέας, ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του νησιού. Οι εργασίες διήρκεσαν 4,5 περίπου χρόνια και το συνολικό κόστος ανήλθε σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΧΥΤΑ Κέας έχει κατασκευασθεί με τις πλέον σύγχρονες περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές.

Όταν ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων (Τ.Ο.Σ.Δ.Α), για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί η μελέτη για έγκριση χρηματοδότησης, ο ΧΥΤΑ θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ, δηλαδή σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, αφού θα έχουν διαχωριστεί από τα ανακυκλώσιμα. Ο Δήμος απέκτησε πρόσφατα ένα χώρο γειτονικό προς το ΧΥΤΑ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε σταθμό επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων, τα οποία θα μετατρέπονται σε κομπόστ.

Έγιναν οι πρώτες δοκιμαστικές απορρίψεις και σύντομα θα ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του νέου ΧΥΤΑ.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που διαχειρίστηκε το χρηματοδοτικό μέρος της κατασκευής, την ΕΓΝΑΤΙΑ που επέβλεψε το έργο, τον εργολάβο για τη καλή του συνεργασία και τις Υπηρεσίες του Δήμου που παρακολούθησαν και συντόνισαν την κατασκευή του έργου.