στέγαστρο επιβατών

Τις ημέρες αυτές κατασκευάστηκε από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου, με πρωτοβουλία και επίβλεψη του Δήμου Κέας, στέγαστρο επιβατών στο λιμάνι της Κέας, στην Κορησσία. Πρόκειται για μία εκκρεμότητα χρόνων, που έπρεπε να ικανοποιηθεί.

Συγχρόνως, ανακαινίστηκαν με αυτεπιστασία από το προσωπικό του Δήμου οι δημόσιες τουαλέτες της Κορησσίας.
στέγαστρο επιβατών