Πέντε νέα κλιματιστικά τοποθετήθηκαν με δαπάνη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας σε σχολεία του νησιού, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις στο θέμα της θέρμανσης τους.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 2 κλιματιστικά στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας, 1 στο Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου και 2 στο Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας.

Σταθερά, στόχος μας είναι η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξασφαλίζοντας τις ιδανικότερες συνθήκες για τους μικρούς μας μαθητές.