Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την

αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων που αφορούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων της A\θμιας

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.