τηλεοπτικής κάλυψης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ανακοινώνει την έναρξη τις υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας.

Η επιχορήγηση του δικαιούχου:
α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν δέκα (110) ευρώ, πλέον ΦΠΑ,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το εκάστοτε δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στο δικαιούχο νοικοκυριό τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες επίγειας ψηφιακής (DIGEA) ή δορυφορικής (COSMOTE TV) ευρυεκπομπής.

Στην πρώτη φάση υλοποίησής του, το πρόγραμμα για την Τζια αφορά στους μόνιμους κατοίκους των περιοχών Κορησσία, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Συμεών, Μύλοι, Μυλοπόταμος, βάσει του ΦΕΚ169/Α’/20.09.2018, ενώ ο Δήμος μας έχει ζητήσει την επέκτασή του και σε όλες τις υπόλοιπες προβληματικές περιοχές του νησιού, λαμβάνοντας διαβεβαίωση ότι ο σχεδιασμός της ΓΓΤΤ προβλέπει κάτι τέτοιο.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καλούνται να προσέλθουν στο ΚΕΠ Δήμου Κέας, έως την 19/03/2019 με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι.

Όλες οι απαραίτητες αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και καλέστε στο 22880 21150.