Παναγιώτα Γκουτζαμάνη

Με την υπ’αριθμ.1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτα Γκουτζαμάνη, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στην οποία δεν θα καταβάλλεται αντιμισθία και στην οποία ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Η εποπτεία της λειτουργίας Καταστημάτων και Επιχειρήσεων
2. Εποπτεία δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Κοινωφελούς, Εκπαιδευτικού και Ψυχαγωγικού χαρακτήρα που υλοποιούνται στο Δήμο
3.Η εποπτεία της καλής λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
4. Η  εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου , ως προς τις παρουσίες, άδειες και τον συντονισμό των εργασιών τους.
5. Τα θέματα Υγείας και η ίδρυση  Δημοτικού Ιατρείου
6. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων

Tην αντιδήμαρχο Γκουτζαμάνη Παναγιώτα αναπληρώνει η Δήμαρχος Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.