Νέα Δημοτική Οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι το κτηματολόγιο δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί για την Κέα, χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα καμία ενημέρωση για το πότε επίκειται η έναρξη της λειτουργίας του. Ως εκ τούτου οι προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων δεν αφορούν στο νησί μας.