Ανακοίνωση για τον εμβολιασμό των μόνιμων κατοίκων κατά του Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι το εθνικό σύστημα εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού μπαίνει στην Δ’ φάση, που σημαίνει ότι μπορούν να εμβολιασθούν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών με εμβόλιο Pfizer ή οποιοδήποτε άλλο επιλέξουν. Στόχος είναι η συλλογική ανοσία, που επιτυγχάνεται αφού εμβολιασθεί το 70% του πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους επικοινωνώντας με το ΚΕΠ Δήμου Κέας στο τηλέφωνο 22880 21150 μέχρι την 1η Ιουλίου.

Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στο σχεδιασμό ο ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, καθώς αυτός περιλαμβάνεται σε ειδικό σχέδιο και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση αργότερα.