Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας εγκρίθηκε η σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Για το ζήτημα μίλησε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Συμεών Μορφωνιό, ο οποίος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των νέων της Κέας στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων βάσει των ενδιαφερόντων τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στοχεύει:
• Στην ενεργό συμμετοχή των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων του Δήμου μας.
• Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
• Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.
• Στην ικανοποίηση της ανάγκης για μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνοχής μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών.
• Στην οργάνωση και υποστήριξη δράσεων που αφορούν σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της Κέας.

Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη σου!
Δήλωσε συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Κέας!

Αν είσαι νέος ή νέα, 15 – 30 ετών, κάνε την αίτησή σου από 4 έως 24/7/2024, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής που θα βρείς ΕΔΩ και διεκδίκησε μία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Κέας.

Αρχικά θα δημιουργηθεί το «Μητρώο Νέων Πολιτών», που θα αποτελεί και τη Γενική Συνέλευση των νέων. Μετά την 1η Συνεδρίαση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, 15 από αυτούς θα αποτελέσουν τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Για την τήρηση του Μητρώου θα τηρηθούν οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προεδρείου του, υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, έχοντας ως αντικείμενο ζητήματα σχετικά με τους σκοπούς λειτουργίας του, θέματα που εξυπηρετούν τον τοπικό σχεδιασμό για τη νεολαία και τις προτεραιότητες του Δήμου Κέας, καθώς και γενικότερα θέματα νεολαίας και άλλα θέματα, που εισάγονται προς συζήτηση από τους Δημοτικούς Συμβούλους του.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις: 22883 60005 / info@kea.gr.