Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας είναι η εξής:

Νικολέτα Δ.Βώσικα, Πρόεδρος
Δημήτριος Ιακ.Μάνεσης
Κοσμάς Αλ. Τζανίνης
Βασίλειος Π. Στέφας
Ευφροσύνη Ν. Λεκάκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2288022533