Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας είναι η εξής:

Δημήτριος Μάνεσης, Πρόεδρος

Μαρία Δατσέρη

Μαρία Ζουλού