Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας είναι η εξής:

Πολίτης Γ. Δημήτριος, Πρόεδρος

Μπουζούκας Χρ. Γεώργιος

Μαυραπόστολος Β. Αντώνιος

Παύλου Γ. Δώρος

Πούλη Π. Ειρήνη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2288022533