«Σύμφωνο των Δημάρχων-C-Track 50 Ελληνική Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια»

Ο Δήμος Κέας, εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο, κύριο Τζουβάρα Ελευθέριο, συμμετείχε στην ημερίδα «Σύμφωνο των Δημάρχων-C-Track 50 Ελληνική Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια» με στόχο την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και στις υφιστάμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες, όπως αυτή του κ. Eero Ailio, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήταν η Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων, με το οποίο οι Δήμοι εξέφρασαν τη δέσμευση τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.