Επίσκεψη κλιμακίου Παιδιάτρων στην Κέα

Στο πλαίσιο των προσπαθειών στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, ο Δήμος Κέας προσφέρει επίδομα σίτισης και στέγασης 300€ σε Επικουρικούς Ιατρούς τριετούς θητείας για τις ειδικότητες Παιδιάτρου, Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού που έχουν προκύψει.

Παρακαλούμε, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δήμο Κέας στο τηλέφωνο 2288360020 και στο e-mail info@kea.gr.