Αρχείο Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε τις Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εδώ:

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Από την 2.1.2024 η Δημοτική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. περισσότερα