Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “αντικατάσταση καυστήρα και έλεγχος-συντήρηση κλίβανου αποτέφρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “αντικατάσταση καυστήρα και έλεγχος-συντήρηση κλίβανου αποτέφρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης”

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Γιαλούρι Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Γιαλούρι Δήμου Κέας” περισσότερα