Ο  Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 22-04-2013, ημέρα Δευτέρα έως και την Πέμπτη  25-04-2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου (Αρμόδιος υπάλληλος: Δεμένεγα Δήμητρα).

Για να δείτε το κείμενο της μελέτης, πατήστε εδώ.