Ο Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά το κόστος της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΑΣ».

Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 22-04-2013 ημέρα Δευτέρα έως και τις 25/04/2013, ημέρα Πέμπτη στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου (Αρμόδιος υπάλληλος, κα Δεμένεγα Δήμητρα, 22883 60015).

 

για να δείτε το κείμενο της μελέτης, πατήστε εδώ.