Αντώνιος Λουρής

Στον κύριο Αντώνιο Λουρή, με την υπ’αριθμ. 594/01.09.2020 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2020 έως 31-8-2021:

1. Η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου.
2. Η ευθύνη σε ό,τι αφορά στις Παιδικές Χαρές.
3. Η χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.
4. Η ευθύνη θεμάτων Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων.
5.Έλεγχος του διοικητικού προσωπικού καθώς και του ΚΕΠ ως προς τις παρουσίες, τις άδειες και το συντονισμό των εργασιών τους.
6. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Διαχείρησης του Κοιμητηρίου
7. Δράσεις για αδέσποτα ζώα.
8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λουρή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη.