Αντώνιος Λουρής

Με την υπ’αριθμ.1/2.1.2024 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αντώνιος Λουρής, από 02/01/2024 έως 31/12/2024, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Υπεύθυνος για την Καθαριότητα και Ανακύκλωση
2. Επίβλεψη εργολαβιών καθαριότητας του Δήμου
3.Υπεύθυνος για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
4. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ
5. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων

Tον αντιδήμαρχο Αντώνιο Λουρή αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δεμένεγας.